Orkest

Het Noord-Hollands Harmonie Orkest (NHHO)is een provinciaal orkest waarbij de uitdaging net even hoger ligt.

De doelstelling van het NHHO is om met de muzikanten die voor dit orkest kiezen, een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. We hopen daarom de gemotiveerdste muzikanten van provincie Noord-Holland bij elkaar te brengen. Voorwaarde voor deelname is wel dat de muzikant dus ook in een vast eigen orkest speelt of daar dirigeert.

Om overige orkesten niet in de weg te zitten, is het repetitiemoment van het NHHO één keer per twee weken op zondagochtend van 9.30 tot 12.30 uur. De repetities vinden plaats in het verenigingsgebouw van Muziekvereniging Concordia Oostzaan: Jacob Corneliszstraat 22, 1511 BN te Oostzaan.

Het NHHO zal beginnen als projectorkest waarbij het eerste project zal worden afgesloten middels het Druiffestival op zondag 24 november 2019. Bij voldoende enthousiasme zal een volgend project geïnitieerd worden.

Het NHHO hoopt met dit orkest goede en gemotiveerde muzikanten uit de provincie bij elkaar te brengen om Noord-Holland muzikaal goed te kunnen vertegenwoordigen!